Tilmelding

Klik på standoversigt for at se den som stor

Priser er ekskl. rejse, hotel, fragt af varer samt obligatorisk marketing package (kr. 9.500)
Du kan få billeder og video tilsendt til brug for egen markedsføring.

OBS: Hvis du ikke kan få lov til at sende tilmeldingen, så tjek venligst alle punkter igen. Formularen viser fejl, hvis fx. tilmeldingsdato ikke er udfyldt.

MAA.C ApS
Malene Aaris: malene.aaris@icloud.com
Tlf.: 5196 7075


Det forventes, at messen støttes med 50% af The Trade Council, dog kan hver virksomhed maksimalt modtage kr. 50.000 i støtte for deltagelse.